โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1052101002]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน  *ว/ด/ป เกิด ตัวอย่าง : 01/01/2529ปรับปรุงข้อมูล 05/10/2561
[10202/38698]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]